Privacyverklaring Kaatje ’s Kinderopvang

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijk voor verwerking van gegevens ben ik, Jessica Louwers – van Hartevelt eigenaresse van Gastouderopvang Kaatje ‘s Kinderopvang. Verder te bereiken via: telefoonnummer, e-mail, website en WhatsApp. Ouders hebben uiteraard de beschikking over mijn adresgegevens.

Persoonsgegevens

De reden waarom ik uw gegevens bewaar: zodat ik contact met u kan opnemen of dat ik de zorg van uw kind goed kan waarborgen door alle (noodzakelijke) gegevens bij de hand te hebben. Om bij de wet te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor de kinderopvang en/of bedrijven. Hierbij kunt u denken aan gegevens voor een goede boekhouding zoals contracten en dergelijke.

Uw kunt mij benaderen via de website, e-mailadres, telefoonnummer en/of WhatsApp. De gegevens die ik ontvang zijn de gegevens die u mij (rechtstreeks) verstrekt. Ik heb geenszins de intentie deze gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk of voor andere doeleinden te gebruiken. Deze zullen bestaan in mijn e-mail en computer, beide beveiligd middels een (complex) wachtwoord en Multi-factor authenticatie.

In de opvang werk ik met documenten zoals contracten, toestemmingsformulieren en een formulier met persoonsgegevens.
Op deze documenten staan verwerkt: uw voor- en achternaam, voor- en achternaam van uw kind, geslacht kind, uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geboortedatum van u en uw kind en (eventueel) belangrijke medische gegevens van uw kind, noodnummers, buikslaapverklaringen, medicijnverklaring, jaaropgaaf, facturen, heen- en weerschriftje.

Verwerken Persoonsgegevens

Mocht u een overeenkomst met mij aangaan dan vraag ik u om de eerdergenoemde gegevens te delen. Alle informatie welke aangeleverd wordt blijft in mijn bezit op een beveiligde computer (voorzien van complex wachtwoord, Multi-factor authenticatie en harddisk codering), telefoon (voorzien van complex wachtwoord, Multi-factor authenticatie en codering) en bij het overkoepelende gastouderbureau (welke wettelijk verplicht is voor het recht op kinderopvangtoeslag). Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht ik informatie van u doorgeven dan is dat alleen met het gastouderbureau (na uw expliciete toestemming) of in uitzonderlijke gevallen zoals een camiliteit ten tijde van mijn opvang.

Media

Media (bijvoorbeeld foto’s en video’s) die tijdens de opvang gemaakt zijn worden met u gedeeld via WhatsApp of gebruikt voor knutselwerkjes. Deze media zullen nooit gebruikt worden voor de website en/of sociale media. Ook media waar u kind samen met een ander kind op staat worden niet gedeeld. Media worden binnen een maand van mijn biometrisch beveiligde telefoon verwijderd.

Webcam (Babyfoon)

Tijdens het slaapje van uw kind hou ik deze nauwlettend in de gaten via een webcam. Deze is beveiligd en alleen via onze accounts te zien welke voorzien zijn van een complex wachtwoord en Multi-factor authenticatie. Er worden geen opnames van de beelden gemaakt.

Website

Mijn website is beveiligd middel SSL codering, dit betekent dat deze data niet af te vangen is door een 3de partij. Binnen de website vindt u informatie over mijn gastouderopvang en kunt u mij benaderen. U laat zelf geen gegevens achter op mijn website. Alleen bij het plaatsen van een review zet ik uw voornaam erbij (na overleg en uw goedkeuring).

Beveiliging

De wet verlangd van mij dat ik uw gegevens bescherm. Hier houd ik mij aan. Alles op mijn computer, telefoon en tablet is beveiligd via een wachtwoord, biometrie (Face ID/fingerprint) en waar de leverancier het ondersteund Multi-factor authenticatie. Alles wat via WhatsApp of telefoon wordt gedeeld blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen ik heb toegang tot mijn computer, telefoon en tablet.
Kaatje ’s Kinderopvang neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Niet digitale gegevens

De niet digitale gegevens zijn de formulieren die u voor het goed verloop van mijn opvang heeft ingevuld. Deze heb ik digitaal gemaakt en bewaar ik in mijn computer (en follow me-data oplossing t.b.v. back-up) voorzien van Multi-factor authenticatie. Dit zodat ik te allen tijde kan zorgen dat de veiligheid van uw kind(eren) gewaarborgd is.
U mag er gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

Cookies

Kaatje ’s Kinderopvang gebruikt alleen technische en functionele cookies t.b.v. de website. Geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst en bewaar ik de gegevens tot 7 jaar na beëindiging van het contract.

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele beroepshouding. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u ten alle tijden. U mag me hierover altijd benaderen. Ik wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft als er iets fout gaat een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit persoonsgegevens.