Op dit moment hanteer ik een tarief van 6,75 euro per uur. Doorgaans kent deze een kleine jaarlijkse stijging. Per januari 2024 zal dit 7,25 euro per uur worden.

Dit uurtarief is inclusief fruit, drinken, brood en eventueel warm eten. Echter exclusief luiers, billendoekjes, flesvoeding en babyvoeding. Deze dienen door de ouder meegeleverd te worden ’s ochtends bij het brengen van het kind.

U kunt er ook voor  kiezen het warm eten mee te geven wanneer het kind een speciaal eet dieet heeft of andere wensen/eisen omtrent voeding.

Hoogst waarschijnlijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag, daarmee krijgt u een vergoeding vanuit de overheid voor onze geleverde diensten. Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

  • Het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
  • Uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
  • Het aantal kinderen in de opvang
  • Het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Meer informatie over kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl