Huisregels Kaatje’s Kinderopvang

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen
ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle
vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn.

1.Openingstijden
Kaatje’s Kinderopvang is doordeweeks geopend van 7.30u tot 18.00u voor de
kinderopvang van 0-4 jaar. Eventueel schoolvakantie opvang voor oudere
broertjes/zusjes van de dagopvang kinderen.
In de schoolvakanties is de opvang open behalve als ik zelf vakantie heb.
Gemiddeld neem ik 6 weken vakantie per jaar.
Op feestdagen is de opvang gesloten. De nationale feestdagen worden
gefactureerd, mits dit op een opvangdag valt.
Dit zijn de volgende dagen: nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag,
1e en 2e pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag(1x per 5 jaar, te beginnen in
2010) en 1e en 2e kerstdag.

2. Tarief dagopvang
Het uurtarief bij Kaatje’s Kinderopvang is voor 2024 is €7,25 per uur.
Minimaal één keer per jaar gaat het uurtarief omhoog, u wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
Naast het uurtarief van de gastouder, betalen de ouders bureaukosten aan het
gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.
Op dit moment werk ik samen met gastouderbureau KINOP waar ik goede
ervaringen mee heb.
Tariefwijzigingen worden tenminste één maand van tevoren doorgegeven.
De opvanguren worden éénmaal per maand aan het GOB doorgegeven via Mijn
KINOP. U heeft een betalingsverplichting. Bij niet betalen kan de opvang
geweigerd worden. De factuur loopt dan wel door.

3. Opvang
U reserveert vaste dagen en tijden bij Kaatje’s Kinderopvang.
Minimale afname van 8 uur per dag voor dagopvang.
De afgesproken opvangdagen en tijden staan in de overeenkomst van opdracht.
Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden volgens overeenkomst van
opdracht gefactureerd.
Voorbeeld: u heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor bijv. 10 uur. U bent
echter een keer eerder vrij of bent op het laatste moment vrij. Er wordt dan
toch 10 uur in rekening gebracht. Dagen ruilen kan eventueel in onderling
overleg.
De opzegtermijn is één kalendermaand. Opzeggen gebeurt schriftelijk. Wanneer
u de overeenkomst van opdracht per direct wilt beëindigen bent u verplicht om
nog één maand de afgesproken uren door te betalen.
Mocht u na het tekenen van de overeenkomst van opdracht toch besluiten niet
de opvang te laten starten wordt er één maand de contracturen in rekening
gebracht.

4. Halen en Brengen
Brengen kan tot 9u. Halen en brengen is in principe aan de voordeur. Dit om de
rust in huis te bewaren. Bij een eerste keer of als u even wilt praten/evalueren
kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een
vergadering, laat het even weten via een berichtje. In de meeste gevallen is dit
geen probleem. De extra tijd wordt op een kwartier afgerond en moet worden
betaald.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door
te geven. Als dit niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact
met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.
Het kan soms even duren voordat de deur open gedaan wordt, bijvoorbeeld als
ik net een luier aan het verschonen ben of een kindje van/naar bed haal/breng.
Wacht rustig even bij de deur en wordt er na een paar minuten nog niet
opengedaan bel dan nog een keer aan. Wellicht heb ik dan de deurbel niet
gehoord.

5. Ziekte en vakantie kind
Bij afwezigheid/vakantie van het kind worden de contracturen volledig
gefactureerd.
Is uw kind ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor overleg. In de
meeste gevallen, is uw kind welkom, mits uw kind vervoerbaar is en kan
deelnemen aan het dagschema en de aandacht die verdeeld moet worden.
Wanneer het kind in de loop van de opvangdag ziek wordt (koorts 38+,
overgeven en/of diarree) wordt u hier zo snel mogelijk van op de hoogte
gebracht en dient u uw kind zo snel mogelijk op te halen. Ook moet uw kind
eerst 24 uur klachtenvrij zijn voordat het weer naar de opvang kan.
(Uitzondering zijn de dan geldende coronaregels van de rijksoverheid. En ik volg
dan de beslisboom. https://www.boink.info/beslisboom)
Paracetamol wordt niet gegeven aan kinderen. Als je een kind paracetamol geeft
kan ik geen duidelijk beeld krijgen van de klachten die het kind heeft. Immers
het “medicijn” onderdrukt de klachten zoals pijn en eventuele ontsteking en
koorts. Hierdoor kan ik het verloop van de ziekte niet in de gaten houden.
Daarnaast is er het volgende risico; Als de paracetamol is uitgewerkt kan er in
een zeer korte periode een temperatuurverhoging optreden. Dit kan
koortsstuipen en warmte stuwing tot gevolg hebben, met alle gevaren die
hierbij horen. Graag uw kind ook geen paracetamol geven voor de start van een
opvangdag.
Vakanties en vrije dagen dienen minimaal één maand van te voren door
gegeven te worden.
De uren dat het kind niet aanwezig is geweest als gevolg van ziekte/vakantie
worden wel op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht.
Tijdens ouderschapsverlof is uw kind gewoon welkom en worden de uren ook
gefactureerd. Ook als u besluit uw kind niet te brengen. Zo blijft de opvangplek
voor uw kind vrij en op uw verzoek zal ik ook voor het nieuwe kindje een plaats
vrij houden als er nog plek is. Tussentijdse opzeggen is mogelijk, maar ik kan u
niet garanderen dat er na uw zwangerschapsverlof weer de gewenste plek(ken)
vrij is/zijn.

6. Ziekte en vakantie gastouder
Als de gastouder of één van haar gezinsleden ziek is en de opvang kan niet
doorgaan, zal de gastouder dit zo snel mogelijk doorgeven. Als de gastouder niet
beschikbaar is i.v.m. ziekte zullen deze uren niet worden doorberekend worden.
De gastouder geeft zo snel mogelijk, maar minimaal één maand van te voren
vrije dagen en of vakanties door.
U bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervangende
gastouder/opvang, Het gastouderbureau kan u daarmee helpen.
De vakanties van de gastouder hoeven niet betaald te worden.

7. Vaccinaties
Om de veiligheid van alle opvangkinderen en zwangere vrouwen te kunnen
waarborgen biedt Kaatje’s Kinderopvang alleen opvang aan kinderen die
deelnemen aan het landelijk vaccinatieprogramma.

8. Wennen
Een gastkind kan gebruik maken van wenuren, dit is ongeveer 2-3 uur, in de
week voordat de opvang start. Deze uren zijn kosteloos. Wilt u meer dagen/uren
laten wennen, dan worden die wel berekend tegen het normale tarief. Deze
worden meegerekend in de eerste opvang maand.
Het is prettig wanneer in deze wenuren (bij een baby) een slaapje en
voedingsmoment valt.
Tijdens de wenuren dient u volledig bereikbaar te zijn voor eventuele vragen.

9. Eten en drinken/spullen meegeven
Fruit, lunch, tussendoortjes en eventueel avondeten, uitgezonderd
borstvoeding/flesvoeding zitten bij de uurprijs inbegrepen. Voor kinderen tot 1
jaar eigen fruithapje en avondmaaltijd meegeven.
Eventueel ontbijt wordt door ouders meegegeven. Bij een voedselallergie graag
ook zelf eten meegeven i.v.m. de veiligheid.
Graag standaard in de tas: speen (indien nodig), slaapzak, eventueel slaap
knuffel, reservekleding (afgestemd op het seizoen), luiers, billendoekjes,
crème/zalf (bv sudocreme), zonnebrandcrème, fles, drinkbeker, poederbakje
(voorzien van naam en hoeveelheid water erin moet) en het heen en weer
schriftje. In de zomer eventueel een hoedje/ petje en in de winter
handschoenen, sjaal en muts.
Bij flesvoeding altijd één extra voeding meegeven. Borstvoeding kan de
gastouder een extra portie (voorzien van datum en hoeveelheid) in de vriezer
bewaren in geval van nood.
Er mag eventueel ook een pak luiers en doekjes meegegeven worden, zodat die
in de opvang bewaard worden.
Gebruikte luiers geef ik mee naar huis. Aangezien ik zelf geen luier-dragende
kinderen meer heb, heb ik ook de faciliteiten niet meer om deze (periodiek) af
te voeren. Mocht u kiezen voor wasbare luiers is dat voor mij geen probleem.

10. Slapen
Voor elk kind heeft de gastouder een eigen bed en beddengoed. Beddengoed
wordt eenmaal per week gewassen of als het vies is vaker. De gastkinderen
slapen in een ledikant of duoslaper. Toezicht middels camera.
Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden
ingevuld.

11. Verjaardag en afscheid
Verjaardagen en afscheid van de gastkinderen vieren we in de opvang, op of
rond de verjaardag/afscheid van het kind (in overleg kiezen we daarvoor de
datum). Uw kind mag een (gezonde) traktatie meenemen, als u dat leuk vindt.
De gastouder zal altijd een foto hiervan doorsturen. Voor de verjaardagen van
opa’s en oma’s en bruiloften kan uw kind ook iets knutselen (graag een week
van te voren doorgeven, via een berichtje).

12. Medicijnen en allergieën
In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind
noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier “medicijngebruik” in te
vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie
wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke
allergische reacties. Mocht uw kind allergieën hebben, dan graag doorgeven,
zodat de gastouder daar rekening mee kan houden.

13. Contact met vraagouder
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van
belangrijke informatie plaats. Kaatje’s Kinderopvang werkt met een (heen-en-
weer) schriftje welke de vraagouder aanlevert. Dit schriftje heeft de functie van
een soort van dagboek waarin de belangrijke gebeurtenissen genoteerd worden.
Daarnaast is het leuk om hier later in terug te kijken. In het schrift wordt alle
belangrijke informatie opgenomen van de vraagouders (bijv. telefoonnummers
e.d.), maar ook nummers van de huisarts, en tandarts (eventueel opa’s en
oma’s) zodat deze in geval van nood snel te raadplegen zijn. Binnenin dit schrift
wordt de dagindeling (of ritme van het kind) en bijzonderheden genoteerd om
rekening mee te houden bij een nieuwe opvangdag.
Elke opvang dag schrijft de gastouder een stukje van de eventuele
gebeurtenissen en bijzonderheden van die dag. En indien gewenst kan ik ook
een keer een foto doorsturen. Ik hou van laagdrempelige, open en eerlijke
communicatie. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom niet en stel ze
gerust.

14. Hygiëne en veiligheid
Het gastouderbureau waar Kaatje’s Kinderopvang mee samenwerkt doet
jaarlijks een risico-inventaris, hierbij wordt gelet op de veiligheid in en rondom
de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te
zien.
Omdat er baby’s rondkruipen is het hygiënischer als er in huis niet op vieze
schoenen wordt gelopen. De schoenen blijven Kaatje’s Kinderopvang zoveel
mogelijk in de gang staan. Uw kind kan op slofjes (zelf meegeven) of op anti-
slipsokjes/blote voeten lopen.
Vraagouders hoeven bij halen/brengen de schoenen niet uit te trekken, tenzij ze
nat of vies zijn, maar graag wel rekening te houden met bovenstaande
hygiëneregels.
Ieder kind slaapt in een schoon bed, met schoon beddengoed.
Eetstoelen worden na iedere maaltijd schoon gemaakt.
Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen, zoals
stopcontactbeveiliging, rookmelders enz.
We wassen vaak onze handen.

15. Wijzigingen
Structurele wijzigingen dienen 1 maand van te voren worden aangevraagd en er
zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract of een aanvulling op de
opvangovereenkomst worden gemaakt.
Wijzigingen van uw adres en telefoonnummer dienen zo snel mogelijk
doorgegeven te worden.

16. Dagindeling
Ik probeer de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen in het ritme van ons
gezin. Dit betekent dat ze gezellig met ons mee lunchen en avond eten een
optie is. Als ik soms op pad moet (bijvoorbeeld een doktersbezoek) betekent dit
doorgaans dat het kind mee gaat op pad zoals in een normaal gezin ook het
geval zou zijn. Ook kan het zijn dat we een boodschap gaan doen.
Zo ziet een dagindeling er ongeveer uit:
07.30 ~ 08.00: Wordt het kind bij ons gebracht
08.00 ~ 09:30: Lekker vrij spelen, praten over bijv. het weekend, samen spelen
09.30 ~ 10.00: Tijd voor een beetje fruit en wat drinken
10.00: Een boodschap, speeltuin, wandeling, kleuren, knutselen, spelletje,
liedjes zingen, boekje
11.30 ~ 12.30: Lunch
12.30 : Tijd om even een dutje te doen
14.30 ~ 15:30: Weer uit bed. Even wat drinken en een tussendoortje
16.00 : Eventueel naar buiten, vrij spelen, kleuren, spelletje, liedjes zingen,
boekje
17.15: Met zijn allen warm eten
18.00: Einde
Uiteraard is bovenstaande niet in beton gegoten, de kleintjes die twee keer
slapen kunnen twee keer slapen.. Kaatje’s Kinderopvang
kijkt goed naar het individuele kind en speel in op zijn/haar behoeften.
We gaan elke dag naar buiten, mits het weer het toelaat. En het gaat in
combinatie met de slaapjes. Alles doen we te voet met duo wagen en plankje.
Kinderen mogen zoveel mogelijk zelf lopen.

17. Aansprakelijkheid
De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
beschadiging of vermissing van goederen of bij letsel door sieraden en kleding
die door de vraagouder worden meegegeven tijdens de opvang.

18. Overig
De huisregels staan op de website https://www.kaatjes-kinderopvang.nl/ en
worden elk kalenderjaar opnieuw aan de vraagouders gepresenteerd. De
huisregels worden regelmatig bekeken en indien nodig aangepast. Bij grote
wijzigingen worden de vraagouders schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij kleine
wijzigingen mondeling . De zaken die niet worden genoemd in de huisregels
worden per situatie bekeken. Er zal gekeken worden naar een passende
oplossing voor beide partijen.